Våra certifieringar

Vad betyder certifieringar egentligen?

Vi gillar vanligtvis inte att sätta etiketter på saker, men när det kommer till hållbarhet är etiketter viktigt. Vi tar det här långsamt, för – ja du vet, långsamt mode – och dessutom är certifieringar, siffror och koder svåra att ta in. Boody är rättvist och ansvarsfullt producerat. Vad betyder detta? Det betyder att vi arbetar med fabriker som har toppbetyg, som möter högsta möjliga standard vad gäller arbete och miljörutiner. Vi vet att det är omöjligt att vara 100% hållbara men vet att allt vi gör är genomtänkt och medvetet – för våra arbetare, för dig och för planeten.

Code of Conduct

ECOCERT

Ecocert är ett inspektions- och certifieringsorgan som är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17065: 2012. Ecocert grundades 1991 i Frankrike av jordbruksingenjörer som är medvetna om behovet av att utveckla jordbruksmetoder som respekterar miljön, och har blivit världsledande inom ekologisk certifiering.

Vid varje steg ger Ecocert en spårbarhet och öppenhet som garanterar konsumenter och användare. Certifieringen är föremål för tillsyn och kräver besök på platsen. Vi är stolta över att den råa bambu som vi använder för att göra Boodys signaturgarn av bambuviskos är certifierad av Ecocert SA som ekologisk enligt Ecocert Organic -standarden. Våra färdiga produkter är inte certifierade av Ecocert.

B-CORP certifierad

Vi uppnådde vår plats i den globala B Corp-rörelsen 2021 för vårt transparenta och medvetna engagemang för en mer hållbar ekonomi. Vår certifiering fungerar som en pelare och ett bestående löfte om att balansera syfte och vinst samt konsekvent använda vårt företag som en kraft för det goda.

Boody's B Corp-certifiering

PETA Vegan
Approved

Med mer än 6,5 miljoner medlemmar och anhängare över hela världen är PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) den största djurrättsorganisationen på planeten. Alla Boodyprodukter är PETA-godkända, vilket innebär att inga animaliska produkter används vid
tillverkningen av våra plagg (vilket gör dem till 100% vegan).

Detta är särskilt viktigt för oss på Boody eftersom vårt engagemang för att skydda planeten inte har några gränser, från miljön till dess invånare. Vi arbetar med certifierade fabriker och leverantörer för att producera bamburika kläder, men den bambu som används för att producera våra tyger är inte samma bambu som pandor äter. Det betyder att inga pandor har fått gå hungriga i tillverkningen av våra kläder!

OEKO-TEX

OEKO-TEX intygar att vårt färdiga tyg inte innehåller några skadliga kemikalier. OEKO-TEX är internationellt erkänt och använder ett oberoende organ för alla certifieringar. För information om vilka produkter som är certifierade, se respektive produktsida.

När Boody-produkterna är certifierade betyder det att alla trådar, tyger och foder uppfyller kraven från Standard 100 by OEKO-TEX. För information om vilka produkter som är certifierade, se respektive produktsida.

Test av plagg

Vi arbetar med företag inklusive SGS och Intertek för att säkerställa att vi uppfyller riktmärket för kvalitet och integritet. Deras kärntjänster är indelade i fyra kategorier: inspektion, testning, certifiering och verifiering.

Vad vi testar

 • Sprängstyrka
 • Pillingmotstånd
 • Tygvikt per area
 • Innehåll av fri formaldehyd
 • Azo-färgämnen
 • Extraherbara tungmetaller

ISO 14001 och ISO 900

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med medlemskap i 165 nationella standardiseringsorgan, som utvecklar internationella standarder som stöder innovation och ger lösningar på globala utmaningar.

ISO 14001

ISO 14001 specificerar kraven för ett miljöledningssystem som organisationer använder för att minska sin negativa miljöpåverkan och bidrar till miljömässiga ”grundpelare för hållbarhet”. Det avsedda resultatet av ISO 14001 är att:

 • Förbättra miljöprestanda
 • Uppfyllande av efterlevnadskrav
 • Uppnå miljömål
 • Boodys certifiering bekräftar att produktionen i våra fabriker överensstämmer med ISO 14001-
  föreskrifterna.

ISO 9001

ISO 9001 specificerar krav för ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa att produkterna uppfyller lagstadgade föreskrifter och krav samt kontinuitet för kunden. På detta sätt syftar det till att öka kundnöjdheten. Alla krav i ISO 9001 är generiska och är avsedda att vara tillämpliga på alla organisationer, oavsett dess typ eller storlek, eller de produkter den tillhandahåller. Boodys certifiering bekräftar kvalitetssäkring och konsekvens i alla våra plagg.

Social efterlevnad

Våra fabriker har en mängd av olika certifikat som visar att de har inspekterats av ett oberoende organ och fungerar på lagliga, humana och etiska sätt.

För oberoende certifiering kräver Boody dessutom en uppförandekod som ska undertecknas av varje leverantör vi arbetar med, vilket säkerställer att de utöver certifieringen erkänner, delar och
agerar på våra fyra nyckelpelare:

 1. Respekt: Leverantören följer lokala lagar där de verkar, det finns inget barnarbete, tvångsarbete eller ingen diskriminering, det finns föreningsfrihet.
 2. Rättvist: Arbetare behandlas med respekt och värdighet. Det finns inga straff, tvång eller trakasserier (inklusive sexuellt). Arbetstiderna följer lokal lag och löner, och förmåner möter eller överstiger den lokala industrilönen.
 3. Säkerhet: Fabrikerna ger en säker och hälsosam arbetsplats. Detta inkluderar en säker byggnad, som är brandsäker, har tillräcklig ventilation, belysning och rinnande vatten. Det finns en strikt säker hanteringsmetod för kemikalier och vattenfiltrering efter färgning och tvätt av plagg. Samma normer gäller för boendealternativ, matsalar och barnomsorg - om dessa tillhandahålls för arbetstagare.
 4. Hållbart: Bortsett från att följa alla lokala miljölagar, ber Boody leverantörer att behålla ytterligare certifieringar, där det är möjligt, kring kontinuerliga förbättringar med användbart vatten, avfall och kemikaliehantering, energibesparingar samt att luftföroreningar minimeras.

Certification No: Kontakta oss