Integritetspolicy

Syftet med insamlingen

Vi samlar in personlig information främst för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, hjälpa dig att handla online hos oss och för att hantera dina frågor. Genom att göra detta strävar vi efter att fortsätta förbättra den kundservice som vi erbjuder dig.
I synnerhet samlar vi in din personliga information så att vi kan utföra följande åtgärder: 

 • att förse dig med produkter och information som du har begärt från oss;
 • att kommunicera med dig, inklusive om produkter, tjänster och evenemang som kan intressera dig;
 • att ge dig information eller råd;
 • behandla betalningar från dig till oss för våra produkter;
 • att skapa konton, fakturor eller kvitton;
 • att tillhandahålla din personliga information till tredje part som hjälper oss att tillhandahålla och / eller leverera de produkter du eller de har begärt;
 • att överväga och svara på feedback från dig;
 • att följa lagar eller förordningar eller följa anvisningar från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

 Vi kan avslöja ytterligare syften för insamling av din personliga information i insamlingsuttalanden vid insamlingsplatsen.

Personlig information vi samlar in

När vi samlar in personuppgifter via vår webbplats ser vi till att det händer med ditt samtycke, så att du får information om vilken typ av information vi samlar in och varför. Alla uppgifter behandlas enligt dansk lag, ’Persondataloven’.
Vi kan samla in följande typer av personlig information från dig: 

 • namn;
 • bostads- eller företagsadress;
 • e-postadress;
 • postnummer;
 • finans- och betalningsinformation;
 • kön;
 • shoppingpreferenser;
 • ålder och födelsedatum;
 • signatur;
 • telefonnummer.
Känslig information

Känslig information är information om dig som avslöjar ditt etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller tillhörigheter, medlemskap i en yrkes- eller branschförening, medlemskap i en fackförening, detaljer om hälsa, funktionshinder, sexuell läggning eller kriminella handlingar.
Vår policy är att endast samla in din känsliga information där det är nödvändigt för våra funktioner eller aktiviteter och om du har samtyckt eller om vi skyldiga eller auktoriserade enligt lag att göra det.

Hur vi samlar in din personliga information

Insamling av din personliga information kan ske genom följande interaktioner:

 • när du kommunicerar med oss direkt (via e-post, telefon, direktreklam eller på annat sätt);
 • när vi interagerar med dig medan vi förser dig med produkter; och / eller
 • när du skapar ett kundkonto;
 • när du granskar vår webbplats eller en av våra produkter;
 • när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och / eller
 • när du besöker vår hemsida och våra sociala mediakanaler, eller får tillgång till eller bidrar till digitala plattformar och applikationer som hanteras av oss (digitala plattformar).
Cookies

Vi kan använda tillfälliga (session)cookies eller permanenta cookies när du öppnar våra onlineplattformar. Detta gör att vi kan känna igen din webbläsare och spåra de webbsidor du har besökt. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Hur vi lagrar din personliga information

Personuppgifterna registreras hos SOWco A / S (Boody) och kommer att lagras i 5 år, beräknat från slutet av det räkenskapsår då transaktionen har slutförts. Därefter raderas informationen.
Informationen lagras i enlighet med avsnitt 10 i den danska redovisningslagen (Bogføringslovens §10). Informationen lagras säkert och konfidentiellt på en dator med begränsad åtkomst till kontrollerade anläggningar.

Säkerhet

Säkerhetskontrollen revideras kontinuerligt för att alltid kunna hantera användarinformation korrekt och i enlighet med dina rättigheter som användare. 100% säkerhet kan aldrig garanteras för dataöverföring via webben. Det kan finnas en risk för att andra på ett oberättigat sätt tvingar till sig åtkomst till information när data skickas och lagras elektroniskt. Därför tillhandahåller du din personliga information på egen risk.
Den snabba utvecklingen av webben innebär att förändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, varför vi förbehåller oss rätten att uppdatera / ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter. Om detta blir relevant korrigeras datumet för "senast uppdaterad" längst ner på sidan. Vid omfattande förändringar ges ett synligt meddelande på webbplatsen.

Vem har tillgång till din personliga information

De uppgifter som är ansvariga för insamling, bearbetning och användning av din personliga information på www.boody.se är:


Sowco A / S
Literbuen 11, 2740 Skovlunde
CVR: 19047296.


Logistikavdelningen och marknadsavdelningen på Sowco A / S har tillgång till den information som registreras om dig.

 

Tredje part

Information som skickas till (www.boody.se) överförs inte eller säljs på något sätt till tredje part, såvida inte detta görs i samband med en omstrukturering, eller en komplett eller partiell försäljning av företaget. Allt utlämnande i en sådan situation kommer att ske i enlighet med den personuppgiftslagstiftning som gäller i området vid varje given tidpunkt.

 

Vi registrerar ingen personlig känslig information.

Om du har beställt hemleverans kommer informationen om ditt namn, adress, telefonnummer och epostadress att överlämnas till de parter som är inblandade i leveransen av dina produkter.
Vi har vår webbshop och betalningssystem via Shopify Inc., vilka fungerar som vår databehandlare.
All personlig information som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i Shopifys datacenter på säkra servrar som är skyddade bakom brandväggar.
Vi har ingått databehandlaravtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer tillämpliga regler för skydd av dina personuppgifter.
Om du väljer en port för direktdebitering för att slutföra ditt köp lagrar Shopify din kortinformation. Den krypteras via betalkortindustrins datasäkerhetsstandard (PCI-DSS). Dina köptransaktionsdata lagras bara så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Din köptransaktionsinformation raderas sedan. Alla gateways för direktbetalning följer de standarder som fastställts av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSSkrav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation från vår butik och dess leverantörer.


Om vi inte kan samla in din personliga information kan något eller allt av följande inträffa:

 • Vi kanske inte kan tillhandahålla produkter till dig;
 • Vi kanske inte kan kommunicera med dig för att ge information om produkter som du har köpt från oss, eller kan tänka oss att skaffa i framtiden;
 • Vi kanske inte kan skräddarsy innehållet i vår marknadsföringskommunikation efter din önskan;
 • Din upplevelse när du interagerar med oss kan bli fördröjd eller mindre effektiv än vad du annars kan förvänta dig.

 

Utlämnande av din personliga information
Din personliga information kan avslöjas till följande parter, med följande syften:
 • Våra anställda, entreprenörer eller tjänsteleverantörer, i den mån det är rimligt och nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig;
 • Våra affärsrådgivare, inklusive advokater, revisorer eller andra professionella tjänsteleverantörer, i den utsträckning som rimligen krävs;
 • Leverantörer, kunder och andra tredje parter som vi har kommersiella relationer med, för affärer, betalningshantering, leverans, marknadsföring och relaterade ändamål;
 • Om det krävs enligt lag, till någon person som är auktoriserad enligt sådan lag.
Utländskt utlämnande av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part och tjänsteleverantörer som är belägna utomlands i samband med något syfte, inklusive till utländska molntjänster. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de utländska mottagarna av din personliga information inte bryter mot sekretessförpliktelserna relaterade till din personliga information.

 

Länkar

Länkar från våra online-plattformar till webbplatser från tredje part som vi inte driver eller kontrollerar tillhandahålls för din bekvämlighet. Vi ansvarar inte för integritets- eller säkerhetspraxis på webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Tredje parts webbplatser bör ha sin egen integritets- och säkerhetspolicy som vi uppmuntrar dig att läsa innan du lämnar personlig information till dem.

Direktmarknadsföring

Vi kan kontakta dig med direktmarknadsföringskommunikation och information om produkter eller tjänster som erbjuds av oss eller våra partners via telefon, e-post, SMS eller vanlig post.


Om du har angett en preferens för en kommunikationsmetod kommer vi att sträva efter att använda den metoden där det är tillämpligt.


Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation genom att svara via den kanal där du fick marknadsföringskommunikationen, eller genom att kontakta oss (med hjälp av kontaktformuläret, eller genom att mejla oss på support@boody.se). Du kan avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i sidfoten på epostkommunikationen du har fått.

Hur du får tillgång till din information

Du kan komma åt din personliga information som innehas av Boody genom att göra en begäran till oss. Du kan komma i kontakt med oss via vår kontaktsida.

Korrigering av din personliga information

Om du vill att vi ska uppdatera eller ändra din personliga information, vänligen kontakta oss så gör vi de begärda ändringarna. Vi kan be dig att verifiera din identitet för att säkerställa att personlig information som vi har inte tillgängliggörs på fel sätt.

Klagomål

Om du anser att din integritet har brutits, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen ovan och ange omständigheterna och anledningarna till ditt klagomål.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet).